-


Maandag 27 augustus 2007
Havelte ( Asseweg ):
Boerderij volledig in de as gelegd

.

.

.

.

In afwachting van de netbeheerder, die de gastoevoer moest afsluiten om het laatste brandje te doven,
poseerden deze brandweerlieden voor onze camera.

.


©
Henry Wallinga - www.zwartewaterkrant.nl
Don Stolwijk - U S Media


Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.