De waarheid over
hits, pageviews en unieke bezoekers

De waarheid over "bezoekersaantallen"

Vaak vind je op sites informatie over het aantal bezoeken, dat er per tijdseenheid (uur, dag, week, maand etc.) aan die site gebracht wordt.
Helaas zijn de beweringen nogal eens bezijden de waarheid of wordt de populariteit schromelijk overdreven.
Bovendien worden begrippen als "hits", "pageviews", "bezoekers" en "unieke bezoekers" verwisseld, waardoor de lezer een totaal verkeerd beeld krijgt van de aantallen bezoeken.
Vervelend, vooral als je als aspirant-adverteerder aan de hand daarvan op een goede respons rekent.

Bezoekersgegevens worden geregistreerd als hits, pageviews of unieke bezoekers. Maar wat zijn de verschillen ?
Veel webmasters verwarren deze termen, soms willens en wetens.
Daarom doen we u -als lezer of adverteerder- in dit artikel de betekenis van deze begrippen uit de doeken.

Hits

Iedere keer als een browser een bestand opvraagt van een webserver en de webserver vervolgens het bestand terugstuurt naar de browser, is er sprake van een hit.
Wanneer iemand een HTML-pagina met daarop zes afbeeldingen, een Flash-bestandje en een achtergrondmuziekje bezoekt, dan stuurt de webserver maar liefst negen bestanden terug naar de browser
Er zijn in dit geval dus maar liefst negen hits gescoord: zes hits voor de plaatjes, één voor het Flash-bestand, één voor het muziekbestand en natuurlijk één hit voor de HTML-pagina zelf.
De pagina is in dit geval echter maar één keer bekeken, dus gaat het slechts om één pageview.

Pageviews

We spreken dus van een pageview, wanneer iemand een HTML-pagina bekijkt; ongeacht hoeveel bestanden er op die pagina staan.
Het aantal pageviews zegt dus wat meer over het surfgedrag van de bezoekers van je site dan het aantal hits.
Maar:...

Leest iemand een uitgebreid artikel, dat tien HTML-pagina's beslaat, dan worden er dus tien pageviews geregistreerd.
Dat laatste gebeurt dus bijvoorbeeld op sites, die vanaf een kop doorverwijzen via bijvoorbeeld "lees meer... of "lees verder" ".
Het aantal pageviews zegt dus iets over het aantal bekeken pagina's, maar niets over het werkelijke aantal bezoekers.

Unieke bezoekers

Dit is het aantal unieke personen, dat een site bezoekt binnen een bepaalde periode (meestal een dag).
Als een bezoeker een artikel van tien pagina's opvraagt, dan worden er tien pageviews geregistreerd.
Het gaat dan echter nog steeds maar om één en dezelfde (unieke) bezoeker, die die tien pagina's bekeek.
Het aantal bezoekers wordt gefilterd via het (doorgaans**) unieke IP-adres, dat iedere bezoeker heeft.
Het enige nadeel is, dat het aantal unieke bezoekers vaak lager is, dan het aantal verschillende personen, dat een site bekijkt.
Dat komt o.a., doordat veel mensen op hun werk via één pc een site bezoeken en er dus maar één IP-adres geconstateerd is.
Wel worden bij sommige tellers ook de unieke bezoekers plus de reloads geteld.
Wanneer iemand van een nieuwssite een pagina ververst (F5), dan wordt het aantal unieke bezoekers + reloads apart vermeld.

Het aantal unieke bezoekers is de meest betrouwbare meetmethode.

De verschillen tussen bovengenoemde begrippen kun je het eenvoudigst zó omschrijven:
Een klant loopt een warenhuis binnen en is daarmee dus één unieke bezoeker.
Hij bekijkt op zes afdelingen elk tien artikelen.
Deze klant heeft dus zestig hits veroorzaakt tijdens zes pageviews.
Hij is en blijft echter maar één unieke bezoeker, ook al loopt hij die dag ook tien keer de winkel in !

Motigo-teller

Bij de teller van Motigo (*) wordt niet het aantal unieke bezoekers geteld, maar het aantal pageviews.
De lezer wordt dus -voorzichtig gezegd- op het verkeerde been gezet, wanneer de webmaster aan de hand van het aantal pageviews van Motigo beweert, dat dat bezoekers (laat staan unieke bezoekers) zouden zijn.

De populariteit van deze teller is in de loop der jaren danig afgenomen; niet alleen vanwege het weinig zeggende begrip pageviews, maar vooral door de hinderlijke en moeilijk te onderdrukken pop up advertenties.


Op deze lijst valt direct op, dat het aantal pageviews circa drie keer zo groot is als het aantal unieke bezoekers.
Gemiddeld bekijkt elke bezoeker dus zo'n drie pagina's.


(*) vroeger Webstats4U en daarvoor Nedstat Basic
(**) Inbellende surfers hebben in veel gevallen een floating IP-adres, dus steeds een ander IP-nummer.
Het aantal Internetgebruikers, dat tegenwoordig nog surft door in te bellen, is echter zeer gering.

© U S Media


Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van tenminste € 75,00 exclusief BTW per foto.
Bij publikatie in massamedia wordt dit bedrag verhoogd n.a.v. de distributiegetallen volgens HOI Online.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.