Vrijdag 21 september 2007
Emmen ( Rondweg t.h.v. de afrit van de Dordsestraat ):
Twee gewonden bij aanrijding tussen motorfiets en personenauto


.
© U S Media


Op alle foto's op de sites van U S Media en elders (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien dit niet binnen 12 uur na plaatsing gemeld wordt, berekenen wij bovendien € 100,00 onderzoeks- en administratiekosten.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.