U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht!
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 29 maart 2008
Ommen ( Balkerweg ):
Grote brand verwoest werkplaats groothandel Iron Art

Gezien vanaf de N48 leek het, alsof het pand van Wiechers Woonoase in brand stond.
Boven: het gebouw van het regionale ambulancevervoer bleef behouden.
Links: ook het magazijn van Iron Art liep geen schade op

Foto's:
Don Stolwijk - U S Media
en
Arjan Prins - www.kilroy.nl

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.