U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht!
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Woensdag 31 december 2008

Stegeren (achter de Bootsman):
High Tech carbidkanonniers.
Wat gebeurt er, als je in plaats van een bal een pluche beer afvuurt ? Dit dus....Hier ziet u de acetyleen-installatie: in de onderste tank bevindt zich het ter plaatse gegenereerde gas;
in de bovenste zit water, dat het gas onder druk houdt, waardoor het via een slang de afvuurbussen in kan stromen.Foto's: Don Stolwijk - U S Media en Erik Baarslag
© U S Media

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.