U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht!
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 3 januari 2009
Coevorden ( Bellweg ):
Coevorder brandweer en kraanbedrijf Goverts bergen volgelopen woonboot

De woonboot was al met dikke kabels en singels aan de wal vastgemaakt, zodat het schip niet kon kantelen....


...maar een poging om het schip met een lier van een brandweerwagen te stabiliseren, bleek te veel voor de dikke stalen kabel.

-

Op het raam naast de geijser is te zien, hoe hoog het kanaalwater tegen de buitenwand stond.

Nadat de boot horizontaal lag, daalde het waterpeil al ras.
De honderdtons Terex telekraan van Goverts rondde tot ieders verbazing de de minirotonde zonder de minste moeite in één keer

-
Rechts: millimeterwerk op de smalle Bellweg


Nadat de boot aan de kranen was vastgemaakt, kon het tilwerk beginnen, waarna het schip al ras "level" lag


De grote plassen, die door weggepompt water in het weiland ontstonden, vormden een welkome speelvijver voor paarden en pony's.
Foto's:
Peter Kramer en
Don Stolwijk - U S Media
© U S Media

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.