U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht!
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zondag 5 april 2009
Zweeloo ( Kieveen 2 )
Grote brand verwoest loods en materieel Coöperatieve Werktuigenvereniging Zweeloo
Ondanks het vroege zondagsuur nogal wat belangstelling van het pubbliek.
Burgemeester Bert Bouwmeester liet zich persoonlijk op de hoogte brengen van de situatieControle met de warmtebeeldcamera
Voor deze brandweerman betekende de brand zijn allereerste uitruk !
Materieel, dat nog kon rijden, werd in veiligheid gebracht en van roetvervuiling ontdaan.


-


-

Deze uitruk betekende de vuurdoop voor de nieuwe tankautospuit van de post Schoonoord.


Een deel van de zware schade in het voorste gedeelte van de loods.

Foto's: Don Stolwijk - U S Media
© U S Media

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.