U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht!
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Donderdag 16 april 2009
Zwolle ( Diezerstraat )
Brand richt grote schade aan in woning en sportzaak


De brand woedde aan de achterzijde van het pand boven de Aktie Sport-winkelPersoneel van pizzeria La Liguria in de (afgesloten) Rodehaanstraat ging ondertussen lekker zelf aan de pizza


De meisjes van de Trekpleister kregen van klanten te horen, dat de achterzijde van hun zaak in brand zou staan. Dat bleek niet juist...Een Aktie-Sport-medewerker kijkt verbijsterd naar de aangerichte schade.
Een groot deel van de voorraad is door rook en water beschadigd, zo lijkt het.


Foto's: Don Stolwijk - US Media
© U S Media

LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.