U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 12 september 2009
Nordhorn ( Deegfeldschule ) :
Kreisbereitschaft Nordhorn oefent rampenbestrijding

's Morgens heerst nog rust rond het gebouw van de Deegfeldschule...

...maar binnen worden jeugdbrandweerlieden al tot slachtoffers omgetoverd.


en achter het gebouw geniet de brandweer van Osnabrück van een eenvoudige, maar heerlijk ontbijt

Tegen tienen arriveren de eerste van de circa dertig brandweerwagens.

We missen er nog twee !
-Op zoek naar de laatste slachtoffers. De "piloot" was op grote afstand al zichtbaar - als je omhoog keek !

En ook het laatste "Opfer" werd ontdekt.

Foto's:
Don Stolwijk- U S Media
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
© U S Media