U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zondag 27 september 2009
Neugnadenfeld (Spangenbergstrasse)
Feest rond ingebruikname nieuwe brandweerkazerne en voertuigen

Oud en nieuw: een aardig contrast !-Samen met opa en oma op de foto ! (Smile!)

Foto's:
Don Stolwijk - U S Media
Hartmut Gosink - Freiw. Feuerwehr Emlichheim
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
© U S Media