U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 31 oktober 2009
Den Ham ( Brandweerpost Den Ham ):
Zeer geslaagde open dag brandweer Twenterand
Rijen wachtenden voor een ritje met de tankautospuit


Na het blussen van een brandende auto moest een gewonde uit de andere auto geholpen worden....

....maar het te bevriijden "slachtoffer" was deze brandweerman, die verdacht veel op berger Marten van de firma Autax leek....

...en al gauw ontdekte, hoe het kwam, dat de daken van de inmiddels talloze door hem opgehaalde auto's zo los bleken te zitten !


Ook de demonstraties van "vlam in de pan", oververhitte spuitbussen en airbags stonden volop in de belangstelling !

NOOIT DOEN: water op een pan met brandend vet gieten....

....want DIT is het resultaat ! Stel je dat eens voor in je keuken !


Ook spuitbussen worden levensgevaarlijke objecten, wanneer ze oververhit raken, zoals uit deze demonstratie duidelijk werd !Met een echte politiepet in een echte politieauto: dat is pas fun !
*
Vijf airbags, die hun explosieve eigenschappen al snel zouden laten zien....

...zoals hier, waar een airbag een pop van zo'n dertig kilo vele meters hoog de lucht in slingert....

...die uiteraard even later weer naar beneden komt zeilen !

Foto's: Don Stolwijk - U S Media
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
© U S Media