U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Dinsdag 26 oktober 2010
Heeten ( Schoonhetenseweg ):
Grote brand legt rietgedekt bijgebouw in de asDe wijde omgeving van de Schoonhetenseweg werd in witte rook gehuld


Er kwamen opeens enorme hoeveelheden opgestuwd bluswater vrij uit de eerste verdieping, die de omgeving blank zetten.Ondanks enorme hoeveelheden bluswater kwamen de vlammen steeds weer tevoorschijn


Verslagen slaan de bewoners van de hoofdwoning het schouwspel gade.De moegestreden spuitgasten kwamen weer op krachten met koffie, thee en broodjes kaas, ham en kroket
Terwijl het bluswater naar buiten stroomt, verlichten de vlammen het interieur spookachtig rood.

Foto's: Don Stolwijk - U S Media
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.