U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Woensdag 1 december
Beilen (Hijkerweg 11)
Brand verwoest rietgedekte woning
Aan de achterzijde van de woning komen al vlammen onder het dak tevoorschijn. De auto -links op de foto- kon gehouden worden.


Aan de voorzijde van het pand zien ook al vlammen achter de ramen op de eerste verdiepiing zichtbaar.Kerstachtige beelden door bevriezend bluswater.


De vuurgloed achter de voordeur betekent weinig goeds...
Foto's: Don Stolwijk - U S Media
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.