U S Media.
Let op: voordat u materiaal van deze site publiceert:
op alle foto's en teksten rust auteursrecht !
Zie de mededeling onderaan deze pagina.

Zaterdag 9 april 2011
Hellendoorn ( Hancateweg Oost, nabij de stuw in de Regge ):
Brandweer druk in de weer als veedrijvers na crash met varkenstruck


Ook deze twee vluchtelingen ontkwamen niet aan de brandweer

j


Deze auto liep lichte schade op in het tumult vlak na het ongeval. Let op de zwaar omgewoelde aarde.


Foto's: Don Stolwijk (U S Media), Reinhard Hellweg en Dirkjan van Schooten
LET OP !
Op alle foto's op de sites van U S Media (inclusief het archief ) rust auteursrecht.
Op enigerlei publicatie van onze auteursrechtelijk beschermde foto's
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming volgt een factuur van € 75,00 exclusief BTW per foto.
Indien het overnemen van materiaal niet binnen twaalf uur na plaatsing aan U S Media gemeld wordt,
worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
In geval van "leeching" wordt een bedrag ter grootte van de schade door overmatig dataverkeer in rekening gebracht.

Bij in gebreke blijven van betaling volgt gerechtelijke vervolging.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.