KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 40
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring.
U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 40 van de serie bordenblunders.
Ook dit keer weer een fraai toonbeeld van verregaande slordigheid !

Bob en Flop leren het nooit....
(Aflevering 40)
Wie over de Hoogeveenseweg van Slagharen naar Hollandscheveld rijdt, kom vlak voor de grens met Drenthe borden tegen, die waarschuwen voor werkzaamheden en de argeloze weggebruiker verbieden, harder dan 30 km/uur te rijden.
Wie echter de omgeving aandachtig bestudeert, komt er achter, dat er van werkzaamheden -laat staan gevaar voor weggebruikers en nijvere langs-de-weg-werkers- geen sprake is. Al máánden niet meer, want de aanleg van de gasleiding daar is allang afgerond.
Kennelijk heeft de firma Holscher, wiens borden daar zo te zien zijn achtergebleven, weinig of niets te doen of hebben ze die borden massaal ingekocht, want weghalen doen ze ze niet.....
Ook aan de N377 in Nieuwleusen zagen we (maandag 19 oktober) fraai staaltje van bordenblunderen.
Wie van de Lichtmis het dorp binnenrijdt, komt borden tegen, die vanwege werkzaamheden aan de weg gebieden tot maximaal 50 en daarna 30 km/uur. In dit geval wordt er wel aan de weg gewerkt, maar blunderen Bob de Blunder en Flop de Bouwer even verderop.
Na de eerstvolgende kruising komen we een bord tegen, dat een maximum snelheid aangeeft van 70 km/uur.
(De restrictie tot dertig km/uur verviel sowieso na de kruising).
Maar de regelkennis van onze blunderende helden reikt niet ver, zo wordt even verderop duidelijk: daar staat namelijk een bord, dat alle door verkeersborden aangegeven verboden opheft, dus ook de snelheidsbeperking tot 70...
En nu?
Mag ik vanaf hier met tachtig kilometer per uur door de bebouwde kom van Nieuwleusen, tot ik een bord met 50 tegenkom ?

Bob en Flop slapen rustig door. Kennelijk is personeel met enige kennis van verkeersregels tegenwoordig niet meer te betalen....

( U bent gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !


Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3