KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 44
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring. U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 44 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een reeks fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid !


Bob en Flop maken er weer een zooitje van !
(augustus - september 2010)
\
Slagharen (Dargstraat)
Om verzakkingen van het wegdek te herstellen, togen Bob en Flop eind augustus aan het werk in de Slagharense Dargstraat.
Voor alle veiligheid zetten ze borden neer, waardoor men nu in deze straat niet harder mocht rijden dan dertig kilometer per uur.
Logisch, want wie wil er in deze 4.80 m brede kronkelstraat door snelheidsduivels van de sokken gereden worden ?

Opmerkelijk was alleen, dat deze straat in een dertig-kilometer-per-uur zone ligt en het 30-bord dus volslagen overbodig was....

Ook op de Coevorderweg (N377) in Slagharen waren onlangs vreemde bordensituaties te vinden:
Wie daar richting Dedemsvaart reed, zag op de rijbaan richting Coevorden twee bordensets staan, die de indruk wekten, dat men ook daar richting de autoweg naar Dedemsvaart zou mogen rijden.
(Hopelijk heeft iedereen het bord op de middengeleider gezien?)Even verderop, direct na de rotonde bij de Weverijweg (de Slagharense rondweg) stond een inrijverbodsbord,
dat verder rijden richting Jachthuisweg/Dedemsvaart leek te verbieden.

Het gele mededelingenbord, dat net verderop -ver genoeg om niet goed / snel leesbaar te zijn- zorgde ervoor,
dat flink wat automobilisten opeens vertwijfeld op de rotonde op de rem trapte of zelfs -voor achteropkomend verkeer onverwacht- stopten.
( Hoezo: gevaarlijk ? )
Een voortdurende bron van ergernis zijn de borden, die aan het vlak voor de Drentse grens eind van de Hoogeveenseweg waarschuwen voor werkzaamheden (aan hoogspanningsmasten), die echter allang (maanden geleden!) afgerond zijn.
Uiteraard vergezeld van een dertig-limiet in een zestig-zone.
Er is dus allang geen enkele reden meer om de snelheid te drukken, maar de borden worden simpelweg niet weggehaald...
NIEUWLANDE (Drentseweg / Brugstraat):
Ook in Nieuwlande borden-ergernis; ook hier bij werk aan hoogspanningsmasten, nu aan de Drentseweg.
In dit geval wordt er wel gewerkt, maar ontbreken de waarschuwings- en snelheidslimietborden aan de zijde van de weg, waar men aan het werk is en het verkeer dus nar de andere rijstrook moet.
Vreemd genoeg stonden die borden wèl aan de andere kant...
Helaas voor Bob en zijn vriendje geldt de snelheidsbeperking slechts tot de kruising, dus niet meer bij de werkzaamheden !
Daarentegen stonden er op de Brugstraat weer dergelijke borden op plaatsen, waar geen enkel spoor van werkzaamheden te vinden was!

In de gemeentes Hardenberg en Hoogeveen troffen we in de afgelopen weken maar liefst vijftien (!) soortgelijke situaties aan.
Vreemd genoeg wordt er van de kant van de politie kennelijk totaal geen aandacht aan besteed.
Dat, terwijl de meeste ernstige ongevallen ontstaan door onoplettendheid (afgeleid zijn) en niet, zoals de overheid ons wil doen geloven, door snelheidsovertredingen
Maar ja: op borden letten is geen "beleidsspeerpunt" en het levert geen geld op, dus....
Hoogeveen ( Weg om de Oost ):
Wie rond 20 augustus via de rotonde van het Krakeel de Weg om de Oost op wilde rijden om op het industrieterrein te komen, kon dat wel vergeten: pas enkele tientallen meters na de rotonde hadden Bob en Flop aan deze drukke toegangsweg een bord neergezet, dat duidelijk maakte, dat de weg (voor doorgaand verkeer?) afgesloten was.
Ook hier dus volop plotselinge rempartijen op de rotonde en tientallen gefrustreerde (vaak zelfs pas bij het bord kerende) weggebruikers, die vooraf niet gewaarschuwd waren voor de afsluiting.
Bovendien ontnamen een electriciteitshuisje en meerdere borden aan de rotonde het zicht op de schrikhekken op de Weg om de Oost, zodat de onaangename verrassing nòg onverwachter kwam.

En tijdig een wegomlegging aangeven ? Dat is natuurlijk te veel gevraagd....
( U bent wederom gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3
.
.