KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 45
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring. U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 45 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een reeks fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid !

De N34: Bob en Flop's ultieme chaos
(2 november 2010)
\
De N34 bij Stegeren wordt omgebouwd tot geasfalteerd bospad ?
We werden door verontruste weggebruikers geattendeerd op een uitermate verwarrende en gevaarlijke wegsituatie, die sinds kort op de N34 tussen de Witte Paal en de Driehoekweg is ontstaan.
De N34 wordt daar van een drukke en riskante doorgaande weg (Zwolle via Ommen en Hardenberg naar Coevorden) omgebouwd naar een smalle secundaire weg met wegversmallingen en chicanes.
Het verkeer van Hardenberg naar Ommen/Zwolle moet voortaan maar omrijden door bij op de rotonde van de Witte Paal het nieuwe deel van de N36 op te rijden tot de nieuwe rotonde en daar de N348 te volgen tot de afslag naar de N340, ten westen van Ommen.

De N34 is sinds 1 november jongstleden afgesloten en dat duurt -u leest het goed!- tot mei 2011 !
We arriveerden daar bij de kruising met het Zwarte Pad en moesten onze tipgevers gelijk geven:
er heerst daar niet alleen een chaotisch verkeersborden-oerwoud, waar je echt de tijd voor moet nemen, om er iets van te snappen, maar talloze automobilisten proberen alsnog op of langs de N34 in Ommen te komen! En dat leidt tot gevaarlijke situaties.
Het was duidelijk, dat dat talloze verkeersdeelnemers, die gewoon even van Hardenberg naar Ommen v.v. wilden, in verwarring bracht...

Op zo'n smalle voormalige rijksweg (hier in de richting van Hardenberg) verwacht je geen tegenliggers,
maar in dat geval wacht je een nare verrassing: niet alleen komen je personenauto's,....
....maar ook vrachtwagens tegemoet! En ruimte om uit te wijken is er niet of nauwelijks, dus het wachten is op de eerste aanrijding !
Wanneer twee vrachtwagens elkaar tegenkomen, moeten beide door de zachte berm. Dat is vragen om narigheid en schade.
Aangezien we richting Ommen willen en de hoofdrijbaan geblokkeerd is, lijkt de enige oplossing, dan maar de parallelweg (fietspad?) te nemen, die o.a. achter restaurant De Hongerige Wolf langs loopt en naar enkele bungalowparken naar de Driehoekweg leidt:
...maar die ventweg is zo te zien alleen toegankelijk voor fietsers en voor aanwonenden.

Rijd je hier toch ijzerenheinig door, dan kom je vlak voor de kruising met de Driehoekweg (achter restaurant De Bootsman)
deze onwrikbare betonnen wegversperringen tegen.
Dat wordt dus keren en terug naar af !
Desondanks kwamen we nog diverse bestuurders tegen, die op de één of andere manier toch nog de hoofdrijbaan op waren gekomen...
Uiteraard stond er weer een bord met snelheidsbeperking naar 50 km/u "vanwege werkzaamheden" op het traject Witte Paal - Hardenberg,
ter hoogte van de Oldemeijer, maar wegwerkzaamheden waren er (zoals gebruikelijk) wederom in het geheel niet te vinden;
...wel een radarsnelheidscontrole, even verderop ter hoogte van de Stoetendijk bij de Oldemeijer.
Mocht u er echter vandaag langs gekomen zijn, weest dan niet bang: u bent pas digitaal op de foto gezet, als u harder reed dan 86 km/uur.
( U bent wederom gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3
.