KILROY'S BORDENHUMOR
De avonturen van Bob de Blunder en Flop de Bouwer
( Deel 46
)Opnieuw een voorbeeld van borden- en opschriftenblunders !

De overheid verwacht van gemotoriseerde weggebruikers, dat ze voortdurend hun snelheidsmeter
èn de talloze borden langs de weg voortdurend en nauwlettend in de gaten houden.
Zo niet: bekeuring. U dient de bebording letterlijk op te volgen, zo beweert de overheid.
Sterker nog: het is niet aan de weggebruiker, de borden te interpreteren !

Dat de overheid zelf voortdurend in gebreke blijft bij de controle van bebording is allang duidelijk.
Dit is tenslotte al aflevering 46 van de serie bordenblunders.

Ook dit keer weer een reeks fraaie toonbeelden van verregaande slordigheid !


Hoe heet de Zwarte Dijk nou eigenlijk?
(17 december 2014)
\
Verwarring alom over straatnamen
Het lijkt een domme vraag, maar in de praktijk is er behoorlijk wat twijfel over de juiste benaming van de verbindingsweg van Slagharen naar Lutten.
We starten in Lutten. Daar zien we op de kruising met de Anerweg, dat het Zwartedijk zou moeten zijn.
...maar onze Tom Tom zegt, dat we ons op de Zwarte Dijk bevinden en het bord op de eerste woning rechts zegt hetzelfde...

Op de kruising met de Goudenregenstraat lezen we echter...:
Heeft Tom Tom het weer bij het verkeerde eind? Maar aan het eind van de Goudenregenstraat staat weer "Gouden Regenstraat"...

Verwarring alom dus, want aan de Slagharense kant van de Zwarte Dijk vertelt het straatnaambord op de gevel van restaurant Peking ons:
Wie op de site van het Attractiepark Slagharen kijkt, leest "Zwarte Dijk" (meest logisch, toch?)
En aangezien de plant, waar de straat naar genoemd is "Goudenregen" heet, houden we het maar op die schrijfwijze...
( U bent wederom gewaarschuwd ! )

Wegbeheerders: beterschap !

Oudere (nog beschikbare) afleveringen van de serie "Bordenblunders":

3
.45.